Dienstplicht afgeschaft?

Op de Opiniepagina van 7 augustus staat dat de landmachttop niet af wilde van het dienstplichtleger. ?Dat het toch afgeschaft werd, was een politieke beslissing.? Voor alle duidelijkheid: de dienstplicht in Nederland is nooit afgeschaft, zij is opgeschort en bestaat dus nog steeds.

Marcel van den Bos

Amsterdam