Kort nieuws Kunst

Raad voor Cultuur pleit bij Opstelten om cultuurbegrip

Door onze kunstredactie

ROTTERDAM, 7 AUG. De Raad voor Cultuur pleit in een brief aan informateur Opstelten voor een breed cultuurbegrip in de beraadslagingen met de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV. De Raad vreest ingrijpende bezuinigingen in de culturele sector. In het regeerakkoord zal 18 miljard moeten worden bezuinigd op de Rijksbegroting. ,,In tijden van krimp is men al snel geneigd om cultuur aan te wijzen als één van de eerste terreinen om op te bezuinigen’’, schrijft voorzitter Els Swaab. Bezuinigen op cultuur getuigt van ,,kortzichtigheid’’ en is ook ,,nauwelijks effectief gezien de positie die cultuur inneemt in ’s Rijks begroting.’’ Het cultuurbudget beslaat nog geen één procent van de jaarlijkse overheidsbestedingen. ,,Bezuinigen op cultuur lijkt gemakkelijk, maar levert per saldo weinig op, de gevolgen zullen echter, zeker op de langere termijn, enorm zijn. Bovendien gaat een dergelijke bezuiniging geheel voorbij aan de onmiskenbare inkomsten die cultuur zoals gezegd ook oplevert.’’

Barnes & Noble overweegt verkoop

Door onze kunstredactie

Rotterdam, 7 aug. Amerika’s grootste boekwinkelketen Barnes & Noble overweegt zichzelf te verkopen. Gisteren kondigde het bedrijf in een persbericht aan alle strategische opties te willen onderzoeken. Een activistische aandeelhouder zette het bedrijf hiertoe onder druk. De afgelopen tien jaar daalde de omzet van Barnes & Noble, met 720 boekwinkels in de VS ’s werelds grootste boekwinkelketen, sterk door de lage prijzen voor boeken op internet en de concurrentie met Amazon en Apple. Ook de verkoop van boeken in supermarktketens als Costco, Wal-Mart en Target speelde een rol. Bovendien legde de eigen e-reader Nook legde vooralsnog af tegen de Kindle van Amazon en de iPad van Apple. „Het leesgedrag van de Amerikanen is de laatste twintig jaar drastisch gewijzigd”, voegde financieel analist David Schick toe in The New York Times.

De Slegte verkoopt nieuwe boeken

Rotterdam, 7 aug. De Slegte, een winkelketen voor tweedehands boeken, verkoopt voor het eerst in zijn bestaan nieuwe boeken. Het experiment, waarbij zestig nieuwe titels aangeboden worden, vindt momenteel plaats in een aantal winkels, waaronder die in Amsterdam en Maastricht. De klant heeft er behoefte aan, aldus De Slegte. (ANP)