Architect Santiago Calatrava een Portugees?

In zijn artikel ?Amsterdam moet Unesco gewoon negeren? (Opiniepagina, 2 augustus) geeft Michiel van Iersel als voorbeeld voor nieuwbouw op een Werelderfgoedlocatie de loopbrug van Santiago Calatrava in Venetië.

Verbazingwekkend daarbij is dat hij deze beroemde Spaanse architect voor een Portugees houdt. In Luik is onlangs een, door deze grootmeester ontworpen, schitterend spoorwegstation gereedgekomen. Een tijdelijke expositie in het Luikse Grand Curtius museum laat zien dat de creativiteit van Calatrava zich niet beperkt tot de architectuur.

Vooral zijn sculpturen en technisch geraffineerde mobielen zijn prachtig en zijn keramisch werk toont nog eens overduidelijk dat hij een echte Spanjaard is. Gaat dat zien!

F. Spaans

Maastricht

    • F. Spaans