'WikiLeaks meldt niets nieuws'

Het kabinet zegt „op dit ogenblik geen aanwijzingen” te hebben gevonden voor betrokkenheid van Nederlandse militairen bij incidenten in Afghanistan die nog niet aan de Tweede Kamer zijn gemeld.

Dit schrijven de demissionaire ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie ) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de vorige week via WikiLeaks uitgelekte documenten over het verloop van de oorlog in Afghanistan.

Kamerleden wilden weten of in de stukken ook nieuwe feiten over Nederland stonden. Het zou dan gaan om bij militaire operaties gevallen burgerslachtoffers. Volgens Verhagen en Van Middelkoop is dit niet het geval.

De ministers schrijven dat alle incidenten waarbij burgers betrokken waren zijn gemeld en dat hiervan een registratie wordt bijgehouden. „Uit de tot nu toe beschouwde gelekte documenten kan niet worden opgemaakt dat het aantal burgerslachtoffers waarbij Nederlandse militairen of eenheden betrokken zijn geweest hoger is dan in deze registratie staat vermeld.” Volgens hen is er dan ook geen aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek.