Goldman pakt private equity aan

De belangrijkste uitdaging voor Goldman Sachs is private equity, niet ‘proprietary trading’ (de effectenhandel voor eigen rekening). De Wall Street-firma moet een manier verzinnen om de divisie voor propietary trading te laten voldoen aan de zogenoemde Volcker Rule, de reeks maatregelen die de regering-Obama heeft genomen om de Amerikaanse banken binnen het gareel te houden. Maar die opdracht is nu een relatieve peuleschil in vergelijking met wat er moet worden bedacht voor de private-equitydivisie.

Proprietary trading was voor Goldman tijdens de zeepbel op de kredietmarkten een ware geldmachine. En de effectenhandel neemt nog steeds het grootste deel van de winst voor zijn rekening. Maar de divisie voor proprietary trading, die bekendstaat als Goldman Sachs Principal Strategies (GSPS), is al flink in omvang gereduceerd. De helft ervan werd een paar jaar geleden ondergebracht bij de divisie voor vermogensbeheer. De rest heeft het met veel minder kapitaal moeten stellen.

Goldman moet nu bedenken wat de firma met het resterende deel van de divisie wil doen. Dat zal grotendeels worden bepaald door de handelaren zelf. Als zij hun eigen fondsen willen opzetten, zal Goldman waarschijnlijk proberen ze te behouden als klanten van zijn divisie voor ‘prime brokerage’ (financiële dienstverlening aan belangrijke klanten). Maar Goldman kan ook trachten ze onder te brengen in de divisie voor vermogensbeheer.

Private equity is echter veel belangrijker dan de effectenhandel voor eigen rekening. Goldman belegt aanzienlijke hoeveelheden eigen kapitaal in zijn voornaamste private-equityfondsen, samen met externe beleggers. In de toekomst zullen de beleggingen van het eigen kapitaal drastisch moeten worden teruggedrongen.

Gelukkig geeft de Volcker Rule de banken vijf jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen, en daarna is er ook nog een tweejarige periode waarin een oogje zal worden toegeknepen. Dat betekent dat de grote fondsen uit 2005 en 2006 op natuurlijke wijze aan hun einde zullen kunnen komen. Als er daarna nog iets van over is, zal Goldman zijn beleggingen ofwel moeten verkopen op de secundaire markt, ofwel als dividend aan de aandeelhouders moeten uitkeren, of met een andere list moeten komen. Maar dat zal waarschijnlijk niet al te pijnlijk zijn.

De vraag op de langere termijn is hoe de private-equitydivisie moeten worden heropgericht. Hier is de belangrijkste optie om de divisie te behouden, maar haar vrijwel volledig afhankelijk te laten zijn van extern kapitaal. Goldman zou de grote kapitaalwinsten kwijtraken die de firma zo nu en dan op zijn particuliere beleggingen heeft geboekt. Maar het risico van grote verliezen zou eveneens verdwijnen. De divisie zou functioneren zoals veel andere private-equityfirma’s, en stevige management- en prestatievergoedingen opleggen aan zijn klanten. Goldman heeft deze uitkomst waarschijnlijk niet gewild, maar kan er wel mee leven.

Hugo Dixon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Hugo Dixon