Britten suggereren staatsbesparingen

Meer dan 100.000 Britten weten wel hoe de overheid in eigen huis geld kan besparen. Zij hebben een daartoe opgezette website overspoeld met suggesties. Premier Cameron noemde een aantal daarvan zo nuttig dat ze mogelijk zullen worden meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen die eind oktober aan het parlement worden voorgelegd.

Veel voorstellen hebben te maken met het door alle ministeries delen van één voorziening – in plaats van elk ministerie zijn eigen dienstverlenende organisatie – en met het beëindigen van verkwisting in de gezondheidszorg.

Het is tot nu toe de enige positieve uitkomst van drie initiatieven waarmee de coalitie heeft geprobeerd de wensen van het publiek te peilen. Er is een Facebooksite waarop het publiek voorbeelden van verspilling kan aangeven en vice-premier Nick Clegg opende een website waar het publiek wordt gevraagd overbodige wetgeving te melden.

Het Clegg-initiatief lijkt in een klucht te zijn veranderd. In plaats van reacties van een publiek dat signaleert waar de Staat onterecht inbreuk maakt op het privéleven, heeft deze site lucht gegeven aan de gevoelens van tegenstanders van immigratie en voorstanders van de doodstraf.

De bezuinigingssite stuitte ook op kritiek van ambtenaren die klaagden dat ze zeker moesten stemmen wie van hun collega’s de laan uitvliegt in de aangekondigde bezuinigingen van ten minste 25 procent voor elk ministerie.|

Niettemin, Cameron citeerde suggesties als „waarom moet je voor elke nieuwe ziekenhuisbaan een nieuw bewijs van goed gedrag hebben?” en „waarom zou een gevangene niet zelf opdraaien voor de kosten van beschadiging van zijn cel?” als waardevolle voorbeelden. Hetzelfde geldt voor het afschaffen van adviseurs en het installeren van een beter en goedkoper communicatiesysteem tussen verschillende overheidsdepartementen.