Delta Lloyd wil simpeler organisatie

Verzekeraar Delta Lloyd Groep gaat de organisatie van het bedrijf sterk vereenvoudigen. Doel is tegemoet te komen aan de wensen van klanten, die van verzekeraars „heldere, transparante producten” verlangen die „eenvoudig te begrijpen zijn tegen lage kosten”.

Dat heeft Delta Lloyd vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het concern boekte over het eerste half jaar van 2010 een winst van 167 miljoen euro, iets lager dan analisten hadden verwacht, maar een stijging van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Door de reorganisatie, waarbij onder meer het aantal directiefuncties afneemt van 52 nu naar 32 in 2011, het aantal stafafdelingen op groepsniveau teruggebracht wordt van dertien naar zeven, en waarbij de verzekeringsactiviteiten worden ondergebracht in een levendivisie en een schadedivisie, wil Delta Lloyd in 2011 en 2012 100 miljoen euro aan kosten besparen. De aanpassing zal volgens directievoorzitter Niek Hoek van Delta Lloyd geen gedwongen ontslagen kosten.

Hoek zegt in een toelichting dat zijn bedrijf „de komende maanden hard [gaat] werken aan een nog betere dienstverlening aan onze klanten”. Hoek: „Dat is ook noodzakelijk door de lagere marges en de toenemende prijsdruk.”

Als voorbeelden voor het klantgerichter werken noemt Delta Lloyd verbeterde mogelijkheden voor online dienstverlening, vereenvoudiging van procedures, en klanten meer adviseren over praktische oplossingen (bijvoorbeeld bij de aswolk die het vliegverkeer stillegde) in plaats van alleen te beoordelen of klanten voor iets verzekerd zijn of niet. Ook heeft Delta Lloyd de voorwaarden en brieven aan klanten herschreven in begrijpelijker Nederlands.

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren een forse deuk in het vertrouwen opgelopen nadat bekend was geworden dat zij jarenlang producten hebben verkocht waarvan de kostenstructuur niet helder was. Klanten die bijvoorbeeld beleggingshypotheken kochten bleken achteraf soms tot 80 procent van hun inleg aan kosten kwijt te zijn. De grote verzekeraars in Nederland hebben inmiddels allemaal een schikking getroffen.

De premie-inkomsten groeiden met 5 procent tot bijna 3 miljard euro. Met name het levensverzekeringsbedrijf in België deed het goed. Banksparen, een vorm van fiscaal gestimuleerd sparen ten behoeve van de aflossing van de hypotheek die sinds 2008 bestaat, nam een grote vlucht. De tegoeden stegen ten opzichte van eind 2009 met 232 miljoen euro tot 529 miljoen euro.