De lezer schrijft

Het artikel Breekpunten bestaan niet voor kiezers van Ykje Vriesinga (NRC Handelsblad, 28 juli) is alleen maar NRC-waardig als de steekproef correct zou zijn. Daar twijfel ik aan, gezien de groep waarin de steekproef is genomen, de omvang van die groep en ten slotte de manier van vraagstelling – er is geen correcte alternatieve keuze. De auteur heeft van kansberekening, statistiek etc. geen kaas gegeten en dat had de redactie ook kunnen constateren. Op deze manier werken manipulanten en sensatieschrijvers ook.

J. Tjeenk Willink

Per e-mail

    • J. Tjeenk Willink