correcties & aanvullingen

Bankmedewerker

In het artikel Beter shoppen dan in Milaan (28 juli, pagina 26 en 27) wordt een bankmedewerker Mateo Luciano genoemd. De geïnterviewde heet Mateo Lucchetti.