Rare scheidslijn tussen ideologie en religie

VVD, PVV en CDA verschillen van mening over aard en karakter van de islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de islam als óf religie óf (politieke) ideologie, aldus de uitgebrachte ?gedoogverklaring?. Opmerkelijk vind ik het ?of? in deze verklaring. Ik denk dat elke religie als (politieke) ideologie kan dienen, en ik meen dat ook het christendom zeker het CDA als (politieke) ideologie dient. Als dit als scheidslijn geldt, hoe schizofreen moet het CDA zich dan wel niet in deze situatie voelen.

H. Eijzenga

Middelburg

    • H. Eijzenga