NVB wil aanpassing van Basel III

De nieuwe regels waaraan banken wereldwijd moeten voldoen zijn „grosso modo” goed, maar moeten op enkele punten worden aangepast. Het algemeen geldend maximum voor het aantal malen dat een bank een euro mag uitlenen moet worden versoepeld en de eisen die gesteld worden aan de liquiditeit die een bank moet aanhouden tegenover haar langlopende verplichtingen zijn te rigide.

Dat zegt Onno Steins, adviseur risicomanagement van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De zogenoemde leverage ratio van 3 procent (waarbij een bank elke euro die zij binnenkrijgt maximaal 33 keer mag uitlenen) benadeelt banken die een veilig risicoprofiel hebben, zoals spaarbanken, meent de NVB. Steins wil daarom dat het risicoprofiel van banken wordt meegewogen in deze hefboom.

Op het gebied van de liquiditeit stelt de NVB voor om ook andere bronnen van liquiditeit mee te laten wegen in de buffers dan Basel nu voorstelt. Zo zouden op zelf uitgegeven hypotheken gebaseerde instrumenten ook mee moeten mogen wegen, aldus de NVB.

De NVB is verder zeer te spreken over het pakket aan regels dat vorige week door het Basels comité van bankentoezichthouders werd gepubliceerd. Kern van dit pakket, Basel III gedoopt, is dat banken vanaf 2013 hun kapitaalbuffers fors zullen moeten verhogen. Ook wordt de definitie van kernkapitaal aangescherpt. Tegelijkertijd worden strengere regels geïntroduceerd voor de hoeveelheid liquiditeit die een bank moet aanhouden om aan zijn kortlopende en langer lopende verplichtingen te voldoen. De regels gaan in 2013 in, en moeten in 2018 volledig zijn ingevoerd. Over het pakket moet in november op de G20-top in Seoul nog politieke overeenstemming bereikt worden.

Steins prijst het pakket, omdat het volgens hem de weerbaarheid van de banken vergroot en daarmee bijdraagt aan het herstel van vertrouwen in de sector, die sinds het uitbreken van de kredietcrisis nu bijna drie jaar geleden een forse knauw heeft gekregen. Ook is hij zeer te spreken over de lange aanlooptijd die banken krijgen om de nieuwe regels in te voeren (tot 2018). „Het comité houdt terecht rekening met het prille herstel van de economie en laat de vernieuwde eisen pas ingaan als de economie voldoende hersteld is.”

De NVB spreekt tegen dat Basel III te slap zou zijn.

Vraaggesprek Steins pagina 13