Nederland kort

Onderzoek naar preventief gebruik van politiegeweld

LEUSDEN. De politie moet gepast geweld kunnen gebruiken als daarmee kan worden voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Dat vindt politievakbond ACP. Op initiatief van de bond doen de Politieacademie en het Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) binnenkort onderzoek hoe de politie nu met het probleem omgaat en wat eraan verbeterd kan worden. Politieagenten wachten tegenwoordig met het gebruik van geweld tot er daadwerkelijk iets gebeurt. Proportioneel geweld om escalatie van een situatie te voorkomen, is al een tijdje uit de mode. Mede daardoor wordt het gezag van de politie aangetast en wordt er te veel geweld tegen agenten gebruikt, aldus de ACP. Jaarlijks raken ongeveer tweeduizend agenten gewond door geweld van burgers. (ANP)

Psychiaters winnen zaak tegen NZa

Den Haag. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft fouten gemaakt bij het vaststellen van nieuwe tarieven voor psychiaters die niet in loondienst zijn. De NZa is bovendien niet zorgvuldig genoeg omgesprongen met de privacybelangen van patiënten. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald, is gisteren bekend geworden. De NZa moet het eerdere besluit over de tarieven nietig verklaren en het werk overdoen, aldus de rechter. In 2008 werd een nieuwe manier van betaling voor psychiaters ingevoerd. De vrijgevestigden stelden dat zij in het nieuwe stelsel minder verdienden in verhouding tot de collega’s die in een ziekenhuis of psychiatrische inrichting werken. Ook werden ze gedwongen om op de rekening aan de zorgverzekeraar aan te duiden welke soort zorg de patiënt had gehad. Volgens de artsen valt die informatie onder het beroepsgeheim. (ANP)

Chileens koraal gevonden in Gieten

GIETEN. Bij wegwerkzaamheden in Gieten (Drenthe) zijn zeldzame fossiele resten van Chileens koraal gevonden. Dat maakte het Hunebedcentrum in Borger gisteren bekend. Het koraal is 475 miljoen jaar oud. Behalve koraal zijn ook afdrukken van een prehistorische inktvissoort gevonden. Een paar weken geleden werden op dezelfde locatie zwerfkeien ontdekt. De provincie Drenthe schonk de keien als erfgoed aan het Hunebedcentrum. Het centrum krijgt ook de fossiele koralen. (ANP)

LNV waarschuwt voor ‘invasieve’ waterplant

Ede. De Plantenziektekundige Dienst van het ministerie van LNV heeft een veldgids en een folder samengesteld met daarin alle soorten waterplanten die in Nederland niet thuishoren, maar hier wel explosief blijken te groeien. Het ministerie wil dat vijverbezitters dergelijke zogenoemde ‘invasieve exoten’ kunnen herkennen, aangezien deze planten de inheemse water- en oeverflora ernstig bedreigen. De planten komen in open water terecht doordat mensen vijverwater met daarin kiemen van de exoten door het riool spoelen. Bestrijding van dergelijke planten kost de waterschappen veel geld, afgezien van de ecologische schade. (ANP)

Bekijk de veldgids van LNV via nrcnext.nl/links

Inenting tegen bof voor studenten

Bilthoven/Nijmegen. GGD’s roepen studenten van universiteiten op om zich preventief te laten inenten tegen de bof, als zij daar nog niet op kinderleeftijd voor zijn ingeënt en de ziekte nog niet hebben gehad. Sinds begin dit jaar is in een aantal studentensteden sprake van een kleine bofepidemie. (ANP)