Gedoogsteun PVV kan zegen zijn voor de zorg

Illustratie Siegfried Woldhek

Er lijkt een ?rechts? minderheidskabinet te komen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. In alle analyses over de onderlinge verschillen, overeenkomsten, wenselijkheid en stabiliteit van dit minderheidskabinet ontbreekt tot nu toe het dossier over de toekomst van de gezondheidszorg. In de verkiezingsprogramma?s van VVD en CDA worden grote bezuinigingen en hervormingen aangekondigd die de gezondheidszorg betaalbaar moeten houden. Uitbreiding van marktwerking in de ziekenhuiszorg is daarbij een ?must?. Klink (CDA) en Hogervorst (VVD) kunnen als grondleggers en belichaming van dit onzinnige sturings- en beheersinstrument worden beschouwd. Onzinnig, gezien de krampachtige introductie van kwaliteits- en prestatie-indicatoren, waar steeds bij blijkt dat kwaliteit van zorg niet in kwantitatieve parameters is uit te drukken, een opleidingsfonds voor nieuwe specialisten met een ondoorgrondelijke regelgeving, een falende DBC-fincancieringsstructuur die, nu ?op weg naar transparantie?, sterk wordt vereenvoudigd maar niet transparanter zal worden, de toenemende macht van zorgverzekeraars etc.

De wetenschap dat vrijwel alle andere politieke partijen, inclusief de PVV, tegen verdere uitbreiding van marktwerking in de curatieve zorg zijn en een herbezinning over de effectiviteit van dit sturingsinstrument wenselijk vinden, biedt perspectief voor onze sector. Indien de PVV zijn standpunten over de zorg volhardt en veiligstelt in het gedoogakkoord komen de VVD en CDA op dit punt geïsoleerd te staan en kan dit minderheidskabinet wel eens een zegen zijn voor ons land.

Dr. V.T.H.B.M. Smit

Patholoog, Noordwijkerhout

    • Dr. V.T.H.B.M. Smit