Correcties & aanvullingen

Studiefinanciering

In het artikel Op deze punten zijn CDA en VVD het al eens (2 augustus, pagina 3) staat dat CDA en VVD beide voor afschaffing van de basisbeurs voor studenten zijn. Dat is onjuist. De VVD bepleit in haar programma afschaffing van de basisbeurs en het invoeren van een leenstelsel. Het CDA is daartegen, maar pleit wel voor een hoger collegegeld voor trage studenten.