Verenigde Naties halen tien Talibaan van zwarte lijst

De Verenigde Naties hebben 45 namen geschrapt van de zwarte lijst van mensen en instellingen die verdacht worden van banden met de Talibaan of Al-Qaeda. Het gaat om tien Talibaan en 35 personen en organisaties met vermeende banden met Al-Qaeda. Acht van de betrokkenen zijn al overleden.

De Afghaanse president Karzai drong er onlangs op aan twintig Talibaan van de lijst te verwijderen, in de hoop daarmee een nationale verzoening dichterbij te brengen. Wie op de lijst staat valt onder een reisverbod, een wapenembargo en wereldwijde bevriezing van al zijn bezittingen en rekeningen. Om van de lijst gehaald te worden moet iemand voldoen aan vier criteria: geweld hebben afgezworen, de wapens hebben neergelegd, alle banden met extremistische groepen hebben verbroken en de Afghaanse grondwet accepteren.

Anderhalf jaar geleden begon de commissie die verantwoordelijk is voor de lijst op verzoek van de Veiligheidsraad te onderzoeken of de 488 namen op de lijst er nog wel terecht op stonden. Dat was voor 270 namen die er sinds 2001 op stonden nooit eerder gebeurd. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie ingewonnen bij 120 van de 192 VN-lidstaten.

Voortaan zal iedereen die op de lijst terechtkomt na drie jaar opnieuw onder de loep worden genomen, zei Thomas Mayr-Harting gisteren. Hij is ambassadeur van Oostenrijk bij de VN en tevens voorzitter van de commissie.

Een speciaal probleem vormen de mensen die op de lijst staan en al zijn overleden. Hun namen kunnen pas geschrapt worden bij overtuigend bewijs van hun overlijden, aldus Mayr-Harting, en dat kan in een land als Afghanistan soms moeilijk te vinden zijn.

Ook moet de commissie weten wat er met de tegoeden gebeurt als de bevriezing wordt opgeheven. Vermoed wordt dat zo’n dertig mensen op de zwarte lijst niet meer leven.

Instellingen die geschrapt zijn van de Al-Qaeda-lijst zijn onder meer al-Bakaraat Wiring Service in Minneapolis, die zich bezighield met overmaken van geld naar Somalië, en hulporganisatie Somali International Relief Organization.

In de Veiligheidsraad was vooral Rusland terughoudend om in te stemmen met verwijdering van namen van de lijst, zeggen diplomaten bij de VN. Moskou is erg beducht voor moslimfundamentalisme en met de Talibaan verbonden drugshandel.

De sanctielijst werd in 1999 opgesteld, toen de Talibaan weigerden Osama bin Laden uit te leveren aan de VS of een ander land om er terecht te staan voor de aanslagen op twee Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998. (AP, AFP, Reuters)