Reken niet op gedoogsteun ChristenUnie

VVD, CDA en PVV hebben in de Eerste Kamer de steun van een oppositiepartij nodig om een meerderheid te hebben.

De ChristenUnie is niet van plan deze steun te verlenen.

Al een paar keer was de afgelopen dagen in de media te horen of te lezen dat een kabinet van VVD en CDA, gedoogd door Wilders, in de Eerste Kamer geen meerderheid zal hebben, maar wel gedoogd zal worden door ChristenUnie en SGP. Van de ChristenUnie is in de Eerste Kamer – in lijn met wat onze politieke leider voorstaat – echter geen gedoogsteun te verwachten. Ten diepste gaat het de CU in haar opstelling immers om het beschermen en bevorderen van recht, gerechtigheid en vrede. Dat zou met gedoogsteun in de knel komen.

Een partij als de PVV – lees Wilders – die normen voor een democratische rechtsstaat gemakkelijk overboord zet, wordt in de informatieweg, die nu wordt opgegaan, op het schild gehesen. Daarmee staat Nederland op een zeer belangrijk keerpunt. Voortdurend tart en schendt Wilders de rechtsstaat: selectieve rechten voor bepaalde groepen burgers, zwaardere straffen voor bepaalde (etnische of religieuze) groepen, het inperken van godsdienstvrijheid, enzovoort.

Wilders wil een coalitiekabinet van VVD en CDA wel gedogen, en kiest dus niet voor eigen PVV-ministers. Dan heeft hij ook niets van hen te vrezen. Zelfs Rutte en Verhagen worden door hem politiek gegijzeld.

Zo’n Wilders als vriend van een regeringscoalitie krijgt een versterkt podium om daarmee ook in Europa steeds meer steun te krijgen. Met alle gevolgen van dien: mensen op grond van verschillen in religies tegen elkaar opzetten. Dat kan op den duur ernstige – gewelddadige – gevolgen hebben. Over tien jaar zullen we spijt hebben niet op tijd te hebben gesproken. Nu al wreekt zich dat politieke partijen in het parlement en in de verkiezingstijd te weinig principieel verzet boden tegen de PVV. Vele goedwillende kiezers zijn daarmee op het verkeerde been gezet.

Kortom, van de ChristenUnie is in de Eerste Kamer geen gedoogsteun te verwachten. De CU-fractie kan zich niet voorstellen dat de SGP-fractie in de Eerste Kamer een andere weg kiest.

Overigens: er zijn in ons land al lange tijd grote problemen met immigratie, integratie, veiligheid, zorg om en voor het leven. Dat deze zaken niet altijd voldoende krachtig werden aangepakt, is al een uiting van de reeds bestaande verzwakking van de rechtsstaat. Met de gedoogsteun van Wilders van een nieuw kabinet boeren we met betrekking tot de rechtsstaat nog verder achteruit. De weg waarlangs zo’n kabinet tot stand komt, maakt duidelijk dat macht het weer gewonnen heeft van recht.

Egbert Schuurman is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer.

    • Egbert Schuurman