opinext@nrc.nl

Meer aandacht voor allochtone vrouwen

Volgens Zaheeb Choudry en Rafiq Friperson benoemen politici en de media de successen van tweedegeneratieallochtonen te weinig (Opinie, 28 juli). Maar we moeten tegelijk onze ogen niet sluiten voor de problemen die in veel gezinnen hier in Nederland bestaan.

Als thuisbegeleider heb ik gezien hoe importbruiden nog vaak in de problemen komen in allochtone gezinnen. Soms worden meisjes van 12 hier al naartoe gesmokkeld uit Marokko om eerst bij de schoonfamilie in de huishouding te komen werken, waarna ze na een tijdje meteen worden uitgehuwelijkt. Ik kan me een vrouw nog goed herinneren die dit was overkomen en bij wie ik in het gezin kwam om haar te begeleiden. Ze kon toen ze eenmaal was gescheiden en moest vluchten met de vrees voor haar leven en dat van haar kinderen (door eerwraak) niet meer in haar onderhoud voorzien. Zo was er ook een vrouw die omdat ze steeds werd opgesloten van driehoog naar beneden was gesprongen. En er was een moeder die voor een auto was gegooid omdat ze naar een andere man had gekeken.

Ik weet het, ‘het is weer negatieve publiciteit voor de Turken en Marokkanen’, maar moeten deze zaken dan niet nader worden belicht? Wij hechten toch aan beschaving en hoort respect voor vrouwen daar dan niet bij?

In veel allochtone gezinnen strijden vrouwen om iets van hun leven te maken. Zij zouden daarbij nog meer ondersteuning moeten krijgen.

L. Schaaf-Stevens

Nieuw-Dordrecht