Meer mensen ziek door werk

Tussen 1999 en 2007 nam het aantal werkenden dat gezondheidsproblemen rapporteert met bijna de helft toe, in alle categorieën en sectoren.

Ruim 23 miljoen Europeanen tussen de 15 en 65 jaar hebben last van gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd zijn door het werk. Jaarlijks melden 12,5 miljoen mensen zich daarom ziek. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse van onderzoeksbureau TNO in opdracht van het Europees statistisch bureau Eurostat.

De meeste mensen melden zich ziek vanwege lichamelijke en ergonomische klachten zoals rug- en nekpijn. Bij ongeveer 60 procent van de ondervraagden met werk gerelateerde klachten is de oorzaak lichamelijk. 14 procent zegt te lijden aan stress, heeft angstklachten of is depressief.

Laag- en middelbaaropgeleiden hebben daarbij vaker last van lichamelijke klachten, terwijl hoogopgeleiden vaker stress, angst of depressie noemen als reden waarom ze niet kunnen werken. In totaal worden er jaarlijks minstens 367 miljoen dagen verzuimd door deze klachten. Ruim een vijfde van de ondervraagden meldt zich hierdoor een maand of langer ziek. Bij een kwart van de mensen met erkende werk gerelateerde klachten leidt dit tot permanente arbeidsongeschiktheid.

De meeste gezondheidsproblemen komen voor in de sectoren landbouw, jacht, visserij en mijnbouw. Ook vrouwen die werken in de gezondheidszorg zitten relatief vaak thuis. In het algemeen hebben mannen meer lichamelijke problemen door hun werk dan vrouwen. Wat betreft de geestelijke gezondheid gaan mannen en vrouwen gelijk op.

Opvallend is dat er in de categorie 55-plus minder mensen met klachten zijn dan onder de jongere werknemers. Volgens TNO is dit te danken aan het ‘effect van de gezonde werknemer’, wat inhoudt dat mensen met een kwakkelende gezondheid op jongere leeftijd helemaal stoppen met werken dan hun gezonde collega’s.

TNO heeft niet gekeken naar verschillen in nationaliteit. Het onderzoeksbureau baseerde zijn bevindingen onder meer op de jaarlijkse ‘Labour Force Survey’ die Eurostat onder de 27 EU-landen, aangevuld met Noorwegen en Kroatië, uitvoert.