Lubbers brengt eindverslag uit aan de koningin

Informateur Lubbers heeft zijn werkzaamheden beëindigd. Vanmiddag heeft hij zijn eindverslag bij de koningin ingediend.

De verwachting is dat VVD, PVV en CDA later deze week hun definitieve onderhandelingen beginnen over de vorming van een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Ook zal snel duidelijk worden of deze gesprekken gevoerd zullen worden onder leiding van één of meerdere informateurs.

Dat binnen het CDA vraagtekens worden geplaatst bij de keuze voor een minderheidskabinet met steun van de PVV, kan CDA-fractievoorzitter Verhagen niet verontrusten. Dat liet hij vanmorgen weten voordat hij samen met zijn collega's Rutte (VVD) en Wilders (PVV) bij informateur Lubbers naar binnen ging. Hij „zou het vreemd vinden als er geen ander geluid” binnen zijn partij te horen zou zijn. „Dat houdt je scherp.”

Sinds vrijdag bekend werd dat het CDA en de VVD voornemens zijn een minderheidskabinet te vormen, hebben enkele prominente CDA’ers hun zorgen geuit over de gedoogsteun van de PVV die onderdeel is van deze variant.

„Ik heb een goed contact met het partijbestuur en de fractie stemde vrijdag unaniem in met de onderhandelingen”, zei de CDA-fractievoorzitter. Hij vertrouwt erop dat zijn achterban zal instemmen met deelname. De partijleden mogen op een congres uiteindelijk hun oordeel geven over deelname aan een beoogd kabinet, heeft partijvoorzitter Bleker toegezegd.

Ook PVV-leider Wilders zei vanochtend dat hij zich „absoluut” geen zorgen maakt over de negatieve geluiden binnen de CDA-gelederen. VVD-leider Rutte onthield zich van commentaar.

De drie fractievoorzitters waren bij Lubbers om het eindverslag te bespreken. Na afloop werd daar niet inhoudelijk op ingegaan.

Morgenmiddag debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen bij de formatie. Informateur Lubbers zal daarbij aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Verhagen heeft „liever” een discussie zoals nu in zijn partij dan de discussie die PvdA-leider Cohen heeft losgemaakt. Die heeft zich in de ogen van de CDA-fractievoorzitter „volstrekt ongeloofwaardig” gemaakt toen hij gisteren liet weten dat hij toch de optie van een kabinet met VVD, PvdA en CDA onderzocht had willen hebben.

Ook heeft Verhagen kritiek op Cohens welwillende houding ten aanzien van het voorstel van de SP om met de PvdA een ‘centrumlinks alternatief’ op te stellen. Volgens Verhagen heeft Cohen vlak na de verkiezingen samenwerking met de SP geblokkeerd omdat „dat geen recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. En nu opeens wil hij daar toch over praten.”

De PvdA bestrijdt dat er sprake zou zijn van nauwe samenwerking met de SP. Volgens fractieleider Roemer van de SP volgt morgen overleg „en daarbij zal ik al mijn overtuigingskracht gebruiken” om GroenLinks en de PvdA te bewegen tot een akkoord te komen.