Britse burger vs terreurwet

Poole, een gemeente aan de zuidkust van Engeland, heeft zijn excuses moeten aanbieden aan een familie die ze gedurende drie weken 21 maal heeft bespied om te zien of die niet loog over haar ware woonplaats. De verontschuldigingen volgen op de gezaghebbende uitspraak van een tribunaal inzake onderzoeksbevoegdheden, die vond dat het optreden „buiten proportie” was en zei dat bovendien het recht op privacy van het gezin door de gemeente was geschonden.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor het aanhoudend gebruik dat lokale overheden maken van een tien jaar oude wetsmaatregel die bedoeld is om terrorisme te voorkomen. In het geval van Jenny Paton en haar familie vermoedde de gemeente Poole dat zij loog over haar vaste adres en op die manier probeerde haar kinderen op een bepaalde school geplaatst te krijgen. De gemeente zette daarom bewakers in, die het komen en gaan van de familieleden volgden en filmden. In hun verslagen spraken ze over „het doelwit”.

Paton , die niet had gelogen, klaagde de gemeente aan uit protest tegen de „Big Brother-overheid”. De burgerrechten-organisatie Liberty steunde haar.

RIPA (de Regulation of Investigatory Powers Act) heeft zich een reputatie verworven als „een handvest voor bemoeiallen”, omdat lokale overheden de bevoegdheid hebben gebruikt om burgers te betrappen op oplichten van de sociale dienst en op het liegen over hun vaste adres om zo een goede schoolopleiding voor hun kinderen mogelijk te maken.

Surveillance, in persoon of met camerabewaking, wordt ingezet om mensen te betrappen op het weggooien van vuil, op verkopen van illegale waar, op het laten liggen van hondenpoep en op het buitenzetten van de vuilnisbak op de verkeerde dag. De wet was bedoeld voor levensbedreigende situaties. Maar sinds de invoering ervan hebben lokale overheden die meer dan 10.000 maal, voornamelijk oneigenlijk gebruikt. De nieuwe coalitie-regering wil de bevoegdheden van RIPA beperken en onderzoekt de manier waarop bij een voorgenomen herziening van alle contra-terreur-wetgeving.

    • Hieke Jippes