Kind lijdt niet onder baan mamma

Werkende moeders hoeven zich niet langer schuldig te voelen. Hun kinderen lijden er niet onder als zij binnen enkele maanden na de bevalling weer aan de slag gaan. Een vorige maand gepubliceerde studie van Columbia University in New York toont aan dat de carrière van de moeder in het eerste levensjaar van haar kind geen effect heeft op diens sociale en cognitieve ontwikkeling.

De Amerikaanse onderzoekers, die voor hun bevindingen gebruik maakten van gegevens van ruim duizend kinderen die zeven jaar gevolgd werden, is extra goed nieuws voor moeders die in deeltijd werken. De wetenschappers raden moeders aan maximaal 30 uur per week te werken. In tegenstelling tot Amerikaanse moeders is parttime werk voor Nederlandse moeders de norm.

De resultaten gaan in tegen eerdere studies die suggereerden dat een mamma met een baan slecht zou zijn voor de ontwikkeling van kinderen. In 2008 stelde Unicef dat ouders en overheden in ontwikkelde landen hoge risico’s nemen door kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd bloot te stellen aan kinderopvang. Het nieuwe onderzoek ziet ook positieve effecten van opvang.

Hoewel er nadelen kleven aan het hebben van een werkende moeder, zoals een iets verhoogde kans op gedragsproblemen als ongehoorzaamheid en agressiviteit, wegen de voordelen volgens de onderzoekers even zwaar. Een betere financiële situatie en een gelukkiger moeder compenseren eventuele negatieve effecten, aldus de onderzoekers. Omdat fulltime werkende moeders meer last hebben van depressies dan moeders die in deeltijd werken, spreken de onderzoekers een sterke voorkeur uit voor dat laatste.

Volgens één van de onderzoekers, Jane Waldfogel, is dit positief voor alle moeders. „Of ze nu willen of moeten werken, ze hoeven zich geen zorgen te maken dat het slecht is voor hun kind.”