Boze kleine Boeddha

Ook heiligen schieten wel eens uit hun slof. Vorige week dienden 17 Nepalese dorpelingen een klacht in wegens mishandeling tegen de jonge monnik Ram Bahadur Bamjan. Die leeft al vijf jaar als asceet in de bossen van Zuid-Nepal en wordt door zijn volgelingen beschouwd als de reïncarnatie van Boeddha.

De klagers zeiden dat ze in het bos op zoek waren naar wilde vruchten toen ze op Bamjan stuitten. Hij zou hen hebben bewerkt met de steel van een bijl. De politie hield Bamjan aan voor verhoor. Hij vertelde de agenten dat het gezelschap zich aan hem had opgedrongen terwijl hij zat te mediteren. Zij gingen naast hem zitten roken en staken de draak met hem. Daarop zou hij enkele ongenode gasten met de vlakke hand hebben geslagen.

Ram is een fenomeen. Vijf jaar geleden – hij was 15 – maakte hij een bedevaart naar Lumbini, de Nepalese geboorteplaats van de Boeddha. Toen hij in mei 2005 terugkwam in zijn dorp Ratnapuri zei hij tegen zijn familie dat ze geen dieren meer mochten doden. Die nacht begon hij te mediteren aan de voet van een grote pipul, het soort vijgenboom waaronder prins Siddharta volgens de overlevering het hoogste stadium van verlichting bereikte. Ram zat daar tien maanden, bewoog nauwelijks en at bijna niet. Hij zei dat hij zes jaar zou mediteren om zo verlichting te bereiken. Dorpelingen versierden de boom met slingers, hielden nieuwsgierigen op afstand en verdienden intussen goed aan de foeragering van bezoekers.

Daarna verdween Ram in het bos om rust te zoeken. Sindsdien is hij met enige regelmaat weer opgedoken en tegenwoordig mediteert hij op een vaste plek in het bos bij Ratnapuri. Zijn volgelingen noemen hem Kleine Boeddha en beweren dat hij de teruggekeerde meester is, maar Ram zelf ontkent dat. Volgens de meeste boeddhisten kán hij niet de reïncarnatie van Boeddha zijn, want die is het Nirwana binnengegaan en wordt niet meer herboren.

Ram is niet van plan zich verder te verantwoorden voor de jongste aanvaring. ‘Gaat een tapaswi (Sanskriet voor asceet) naar de rechtbank?’ vroeg hij aan een Nepalese journalist.

    • Dirk Vlasblom