17de-eeuwse grachtengordel werelderfgoed

De Amsterdamse grachtengordel is werelderfgoed. Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft dit zaterdagnacht in Brasilia besloten.

De grachtengordel is het kerngebied dat valt onder beschermd stadsgezicht. Hieromheen ligt een ‘bufferzone’ die het stadsgezicht beschermt. Dit betekent dat wolkenkrabbers en andere hoogbouw die zichtbaar zijn vanuit de binnenstad, daar in principe niet mogen staan. Benoeming tot werelderfgoed heeft als gevolg dat het stadsgezicht aan de eisen van Unesco is gebonden, en dat betekent bescherming.

Volgens het Unesco-rapport betreft het de ‘seventeenth-century ring area’ , die loopt vanaf de Brouwersgracht tot voorbij de Amstel. Theater Carré en museum De Hermitage zijn nu ook werelderfgoed.

De Unesco-erkenning levert de stad geen geld op. Wel neemt het serieuze cultuurtoerisme toe. Veel mensen bezoeken steden, omdat ze op de Werelderfgoedlijst staan.

Volgens het Stadsdeel Centrum heeft de erkenning geen gevolgen voor bestaande plannen, zoals de sloop van monumenten op het Binnengasthuisterrein, de bouw van een toren in Amsterdam-Noord en een omstreden steigerdoekreclame. Het Binnengasthuis en de toren vallen strikt genomen buiten het gebied, maar bevinden zich wel in de beschermingszone.

Unesco gaat de stad monitoren, maar „legt geen regels op”, aldus de gemeente. Het is een misverstand te denken dat de stad „op slot” gaat. De levendigheid van de stad hoeft er, volgens Werkgroep Buitenreclame, niet onder te lijden. Wel verwacht men dat Amsterdam nu minder in handen raakt van vastgoedhandelaren.

Een gemeentewoordvoerder noemt de erkenning „een verdienste voor de hele stad. Het is een compliment voor de manier waarop het waardevolle architectonische erfgoed van zeventiende-eeuws Amsterdam door alle Amsterdammers is behouden”.

Walther Schoonenberg, secretaris van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, noemt het „een compliment voor bewoners van de grachtengordel die ervoor zorg dragen”.

Commentaar en opinie: pagina 7