Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Vakbond: intimidatie bij Vodafone

Een aantal personeelsleden van het klantencentrum van Vodafone in Maastricht voelt zich geïntimideerd door hun werkgever en collega’s. Dat zegt bestuurder Ger Klinkenberg van FNV Bondgenoten.

Een groep van 23 medewerkers stemde niet in met een voorgestelde verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Klinkenberg: „Het aantal verlofdagen is teruggebracht van 41 naar 30 dagen per jaar en schalen zijn verlaagd, wat werknemers op termijn tot 1.100 euro per maand kan schelen. Normaal is in zulke gevallen dat de werkgever aan alle werknemers vraagt of ze instemmen met de aanpassing. Hier moesten ze uitdrukkelijk bezwaar maken.”

Van de ongeveer 700 medewerkers van het klantencentrum deden 23 mensen dat. „Zij zagen hun naam later terug in een mailtje dat naar iedereen werd gestuurd. Dat maakt dat collega’s hun verwijten dat ze de toekomst van de werkgelegenheid in Maastricht op het spel zetten”, aldus de bestuurder van FNV Bondgenoten. Het hoofdkantoor van Vodafone werd verplaatst van Maastricht naar Amsterdam. Een deel van de activiteiten van het klantencentrum is ondergebracht bij een extern bedrijf.

De directie maakte aanvankelijk per brief duidelijk dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden bij de 23 via de rechter zouden worden afgedwongen. Vodafone kiest nu voor de omgekeerde weg. „De mensen moeten nu een voor een bij de rechter hun oude voorwaarden opeisen. Dat betekent dat ze op moeten staan tegen hun werkgever.” Voor FNV Bondgenoten is het moeilijk om een vuist te maken tegen Vodafone. De Britse onderneming houdt vakbonden zo veel mogelijk buiten.

Vodafone bestrijdt het beeld van de vakbond. Het bedrijf ontkent ook dat namen van bezwaarmakers door de directie zijn verspreid. „Spanning is logisch in dit soort gevallen, maar van intimidatie is geen sprake.”