Na Kyoto-protocol dreigt een groot gat

Nog twee jaar en dan eindigt het Kyoto-protocol. Hierin zijn internationale afspraken vastgelegd over het terugdringen van broeikasgassen. En omdat het er niet naar uitziet dat er op tijd een nieuw klimaatverdrag is, heeft het UNFCCC, de VN-organisatie die verantwoordelijk is voor de naleving van het Kyoto-protocol, een rapport gepubliceerd over het dreigende gat in het wereldwijde klimaatbeleid.

Als er zo’n gat valt, zijn landen niet langer juridisch verplicht de uitstoot van broeikasgassen verder te reduceren. Dan wordt het moeilijker om te voorkomen dat de temperatuur op aarde met meer dan twee graden Celsius stijgt, wat volgens veel wetenschappers ernstige gevolgen heeft voor het klimaat op aarde.

De landen wilden het in december vorig jaar in Kopenhagen eens worden over een nieuw klimaatverdrag, maar de tegenstellingen bleken te groot. Ook bij de komende klimaattop in Mexico in november is de kans klein dat er een akkoord komt.

Het UNFCCC wil nu de huidige doelstelling tot 2013 of 2014 handhaven, of de ratificatieprocedure voor een nieuw verdrag versimpelen. Het Kyoto-protocol werd 1997 gesloten, maar trad pas acht jaar na ondertekening in werking.

Het rapport is te lezen via nrc.nl/klimaat