Het handhaven van de regels is niet ouderwets

In zijn column ?De Nederlandsche Bank is niet deftig genoeg? (NRC Handelsblad, 10 juli) doet Johan Schaberg op basis van een aardige analyse een eigenaardig voorstel. In plaats van zijn instemming te betuigen met vervanging van de president van DNB, stelt hij voor in de gelederen van de ondertoezichtgestelden wat koppen te laten rollen.

De kern van de column is dat hij DNB afraadt het stuur nu weer om te gooien naar het opnieuw handhaven van regels als reactie op het verwijt van de commissie-Scheltema van te veel vertrouwen en te weinig handhaving.

Ik stel vast dat het desastreus is voor het gezag van een toezichthouder als men op ongepast gedrag reageert met het wekken van de indruk dat er over te praten valt. Toezichthouders moeten eerst en vooral de regels handhaven. Het is een misvatting te veronderstellen dat dat ouderwets zou zijn. In de wereld van het geld doen forse boetes wonderen bij het afstraffen van ongewenst gedrag. Het opleggen van dwangsommen is heel geschikt om gewenst gedrag in de nabije toekomst te bevorderen. Zie het toezicht op de mededinging waar geldboetes zijn gerelateerd aan de jaaromzet.

Wat dat gewenste gedrag inhoudt, daar zijn wij het over eens: besef van publieke verantwoordelijkheid. De Nederlandsche Bank is niet doortastend genoeg.

A. Brack

Hoogleraar bedrijfsrecht Universiteit Twente