Download-discussie raakt individuele internetters

piratebayNederlandse Pirate Bay-bezoekers kunnen hun torrentclient weer opstarten nu de rechter Stichting Brein in het ongelijk heeft gesteld: kabelmaatschappij Ziggo hoeft de Zweedse website The Pirate Bay niet te blokkeren. Maar naar aanleiding van het bijzondere kort geding is er toch onrust ontstaan over de mogelijkheid dat de entertainmentindustrie individuele gebruikers gaat lastig vallen met claims.

De rechter oordeelde dat Brein internetters die illegale kopieën downloaden via The Pirate Bay, zelf maar moet benaderen. Brein sluit dat niet uit, hoewel het tot nu toe aangaf individuele internetters juist niet te vervolgen. Maar uit deze zaak blijkt dat Brein de IP-adressen van Pirate Bay-bezoekers wel kan achterhalen. Uit het vonnis:

Brein, die blijkens voornoemde steekproef bekend is met de IP-adressen van de Ziggo abonnees, heeft er voor gekozen geen van deze abonnees in rechte te betrekken. Als argument daarvoor voert zij aan dat het “onmogelijk en (dus) onwenselijk [is] om de (alle) abonnees afzonderlijk aan te spreken”.

Ziggo werkt wel/niet! mee

Om IP-adressen te vertalen in persoonsgegevens is de hulp van de provider nodig. Die is niet verplicht de gegevens beschikbaar te stellen, volgens deze uitspraak uit 2006. Op internetfora wordt echter gesuggereerd dat Ziggo de adresgegevens wel makkelijk aan Brein zou doorspelen, stelt Ziggo. Daarom voelt de provider zich genoodzaakt  die suggestie te weerspreken met een persbericht, inclusief uitroepteken:

Dit is absoluut niet waar! Ziggo stelt adresgegevens alleen beschikbaar als zij daartoe gedwongen wordt door een rechter of door Justitie.

Tot nu toe heeft Brein aangegeven niet achter individuele overtreders aan te willen vangen. Omdat het blokkeren bij de bron effectiever is en omdat er weinig budget beschikbaar is om massaal achter individuele gebruikers aan te gaan.  Voorbeeld: de Amerikaanse rechtenorganisatie RIAA gaf in de periode 2006-2008  volgens deze berekeningen veel meer geld uit aan rechtszaken (64 miljoen dollar) dan er ooit aan boetes werd geïnd (1,36 miljoen dollar). Die berekening laat buiten beschouwing dat het vervolgingsbeleid wellicht leidt tot minder (schade van) illegaal downloaden. Kleine kans, maar toch.

Bits of Freedom wijdt een ouderwetse nieuwsbrief in txt-formaat aan dit thema. Met daarin de reactie: “Brein onderscheidde zich juist positief van zusterorganisaties in andere landen, doordat zij duidelijk maakte dat zij individuele gebruikers niet zou aanpakken. Dat uitgangspunt komt nu op de helling te staan.”

Amerikaanse toestanden

Brein gaat tegen de uitspraak in beroep en start een bodemprocedure. Als dat spoor ook doodloopt, zou Brein bij gebrek aan andere mogelijkheden boetes gaat versturen aan individuele Nederlandse torrenttoeristen. Internetjurist Arnout Engelfriet heeft de unieke zaak ook uitgespit op zijn blog. Hij betwijfelt of het wel zo prettig is dat Brein de pijlen gaat richten op de individuele downloader.

Ik ben er nog niet uit of dat een goed idee is. Mij lijkt het logisch dat je achter de uploaders aangaat als er illegaal geüpload wordt, niet achter partijen die hooguit een afgeleide verantwoordelijkheid hebben. Maar het opent wel het risico van Amerikaanse toestanden met hoge claims bij armlastige partijen. Ik weet niet of we daarop zitten te wachten.

Torrents zijn zo 2009

megavideo2Amerikaanse toestanden zijn nog ver weg zolang het downloaden van films en muziek niet is verboden in Nederland. Dat downloadverbod lijkt er uiteindelijk wel te gaan komen. Mocht het zover komen dat Brein individuele internetters op de korrel neemt en het torrentprobleem onder controle krijgt, is het maar de vraag of dat een probaat middel tegen internetpiraterij is. De torrent-techniek is enigszins achterhaald en om een vers gejatte film te bekijken is niet perse een download nodig. Websites met illegale streaming content winnen snel aan populariteit. De mediabestanden (voornamelijk films in flash, wmv, divx, wat er ook maar mogelijk is) staan verspreid op  file hosting serversVerzamelsites tonen de links naar bestanden, streams of embedden soms het filmmateriaal. Ze verdienen veel geld met het tonen van advertenties. De Amerikaanse filmindustrie haalde onlangs negen van zulke illegale videosites uit de lucht, maar twee van hen zijn al weer elders opgedoken.