Fout

In het artikel "De buurvrouw is een massamoordenaar" (NRC Weekblad 3 juli) staat een onjuistheid over de werkingssfeer van de Wet internationale misdrijven. U schreef: "Volgens die wet kunnen buitenlanders in Nederland alleen worden vervolgd voor misdrijven die zijn gepleegd vóór 2003." Het is juist: ná 2003.

Roel Batelaan