Administratie

Terwijl ik mijn fiets van het slot haalde, passeerden er twee jonge mannen. Zij zagen er onverzorgd uit en waren, vol zoeten wijns, in opperbeste stemming.

Wat de een zei verstond ik niet, maar wel wat zijn vriend antwoordde.

„En ik droomde – het was heel realistisch – dat ik mijn administratie op orde had.”

Ze sloegen elkaar op de schouders van plezier.

Jaap Engelsman

De redactie van de Achterpagina zoekt anekdotes van lezers. Stuur die naar ik@nrc.nl. De rubriek verschijnt iedere werkdag in NRC Handelsblad. De maximale lengte van een bijdrage is 120 woorden, ongeveer 700 tekens inclusief spaties.