CDA/VVD meeste baat bij compact akkoord Paars+

Een compact regeerakkoord met veel ‘vrije kwesties’ zal ertoe leiden dat met name de VVD en het CDA op veel terreinen de agenda gaan bepalen. De rechtse meerderheid van VVD, PVV en CDA (76 zetels) kan Paars Plus veel ‘rechts beleid’ opleggen als het parlement veel vrijheid krijgt. Dat zeggen politicologen vandaag in deze krant.

VVD, PvdA, D66 en Groenlinks begonnen deze week de onderhandelingen over een kabinet met een compact regeerakkoord, waarbij ruimte is voor zogeheten vrije kwesties: onderwerpen waarover de Tweede Kamer los van coalitiedwang naar meerderheden mag zoeken.

„In zijn algemeenheid kun je zeggen dat iedere vrije kwestie in het voordeel is van de VVD”, zegt politicoloog Rudy Andeweg van de Rijksuniversiteit Leiden. „En binnen die rechtse meerderheid zal het CDA telkens de sleutel in handen hebben”, beaamt hij

In het rechtse blok van VVD, PVV en CDA is het CDA de meest gematigde partij en zal de opinie van de christen-democraten het zwaarste wegen bij vrije kwesties. „Het zal bij deze kwesties aankomen op de standpuntbepaling van de CDA-fractie in de Tweede Kamer”, zegt politicoloog Philip van Praag, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

De politiek leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks maken lange onderhandelingsdagen. Gisteren spraken ze in drie sessies met elkaar. ’s Middags werd gekozen voor een andere locatie dan het gebouw van de Eerste Kamer. De onderhandelaars Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) en de informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage kwamen bijeen in het Johan de Witthuis in Den Haag. Hiervoor was gekozen wegens de binnentuin. Voor vandaag staan opnieuw drie sessie gepland, nu alle weer in het Eerste Kamer-gebouw.

De fractieleiders lieten zich vanmorgen vergezellen door hun secondanten Edith Schippers (vice-fractievoorzitter VVD), Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en Gerard Schouw (D66). Ineke van Gent (GroenLinks) was verhinderd. Eerder deze week werden de partijleiders bijgestaan door de financiële specialisten.

Over het verloop van de besprekingen doen de partijen en de informateurs geen mededelingen. Ook over hun agenda wordt niets bekendgemaakt. De verwachting is dat de informateurs ergens volgende week wel een tussenstand melden.

Formatie: pagina 3