Archief van Romeins fort gevonden

In Utrecht zijn vandaag zo’n honderd fragmenten van houten Romeinse schrijfplankjes gepresenteerd. Die maakten waarschijnlijk deel uit van het archief van het Romeinse fort Fectio in Bunnik-Vechten.

De vondst is vergelijkbaar met de beroemde schrijfplankjes uit het Romeinse fort Vindolanda bij de Muur van Hadrianus. Die leverden veel informatie op over het dagelijks leven van Romeinse legionairs, waaronder ook in Engeland gelegerde Bataven. Mogelijk is in Vechten het archief door de Romeinen na een opruiming in de langsstromende Rijn gegooid. Dat moet tussen 5 en 270 na Christus zijn gebeurd, toen het fort Fectio in gebruik was als schakel in de Romeinse grensbewaking.

De houten plankjes zijn al in 1978 door twee amateurarcheologen gevonden. Ze hebben de plankjes ruim dertig jaar deels onder water en deels in de vriezer bewaard en nu staat het tweetal de vondst af aan de provincie Utrecht.

Oorspronkelijk waren de plankjes met was bestreken waarin werd geschreven. Soms werd daarbij de tekst ook in het hout gekrast. De plankjes zijn inmiddels onderzocht door Wouter Vos van Hazenberg Archeologie en Ton Derks van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Delen van de ingekraste tekst blijken bewaard en te lezen. Maar de precieze inhoud hebben ze nog niet kunnen achterhalen. Het gaat waarschijnlijk niet om brieven maar om officiële documenten als oorkondes, schuldverklaringen, contracten en testamenten. De plankjes worden binnenkort door een Engelse expert onderzocht. Daarna zullen de plankjes waarschijnlijk in de buurt van het fort worden tentoongesteld.

De Romeinse grensfortenreeks om Utrecht loopt vanaf Wijk bij Duurstede, langs de Kromme en Oude Rijn uiteindelijk helemaal naar Katwijk (waar ergens in zee Fort Brittenburg moet liggen). De laatste jaren is er veel gevonden, vooral door de bouw van de vinexlocatie Leidsche Rijn. In 2002 werd daar een Romeinse wachttoren gevonden en in 2003 een 25 meter lang Romeinse schip. In Woerden werd in 2004 een 30 meter lang schip gevonden.