Partijen willen een los akkoord

Bij de onderhandelingen over een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks streven nu ook de betrokken partijen naar een compact regeerakkoord, waarbij onderwerpen die daar niet in staan worden overgelaten aan de Tweede Kamer. Dat hebben de gisteren aangestelde informateurs Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) gezegd. De vier partijen die nu onderhandelen staan volgens de informateurs achter het pleidooi van de vorige informateur, Herman Tjeenk Willink. Welke onderwerpen als ‘vrije kwesties’ worden aangemerkt, zaken die niet in het regeerakkoord worden geregeld, moeten de onderhandelingen uitwijzen. De informateurs willen de portefeuilleverdeling en de keuze voor ministers niet tot het laatst bewaren in het onderhandelingsproces. De informateurs streven ernaar een kleinere ministersploeg samen te stellen dan tot nu gebruikelijk. Rosenthal en Wallage kondigden vanaf nu een mediastilte aan. (NRC)