Kort nieuws Binnenland

Schoolloopbaan jongen blijft achter bij die van meisje

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 7 juli. Schoolloopbanen van jongens lopen in veel opzichten minder gunstig dan die van meisjes. Maar dat ligt niet aan de prestaties van jongens op de basisschool en in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. Dat concludeert het Nijmeegs onderzoeksinstituut ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit. Jongens gaan vaker naar het speciaal onderwijs, ze zitten minder vaak dan meisjes op hogere schooltypes als havo en vwo. Ook doubleren ze vaker en stromen ze vaker tussentijds naar een lager schooltype of verlaten voortijdig de school. Het onderzoek, een vervolg op een studie uit 2006, is verricht in opdracht van het ministerie van Onderwijs na Kamervragen eerder dit jaar. „Het is een bevestiging van onze eerdere bevindingen”, aldus onderzoeker Geert Driessen. Er is geen consensus over een verklaring voor de achterstand. Mogelijk zouden jongens baat kunnen hebben bij programma’s om hun anti-schoolhouding te keren.

Senaat stemt in met voetbalwet

Den Haag, 7 juli. Burgemeesters krijgen komend voetbalseizoen meer middelen om rellen rond voetbalwedstrijden voor te zijn. Een meerderheid in de Eerste Kamer stemde gisteren in met de zogenoemde voetbalwet, die vandalisme en ernstige overlast bij allerlei evenementen moet tegengaan. De nieuwe wet geeft burgemeesters extra bevoegdheden om preventief in te grijpen. Zij mogen straks een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod, een meldplicht en een contactverbod opleggen. Autoriteiten kunnen de nieuwe regels ook gebruiken om beter op te treden tegen radicale dierenrechtenactivisten, groepen die buurtbewoners treiteren en plegers van geweld tegen homo’s. (ANP)

CBS: inbraak stijgt, geweld blijft gelijk

Den Haag, 7 juli. Het aantal vermogensdelicten (onder meer diefstal, inbraak, verduistering) is vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2008. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Uitgesplitst steeg het aantal woninginbraken met 6 procent en het aantal winkeldiefstallen met 9 procent. De stijging van het totale aantal vermogensdelicten wordt vooral veroorzaakt door een forse toename van diefstal met geweld (26 procent ten opzichte van 2008) en bedrog (25 procent). Ook nam het aantal gewapende overvallen toe, met 18 procent ten opzichte van 2008. Het aantal vernielingen daalde met 10 procent. Het aantal geweldsmisdrijven bleef in 2009 nagenoeg gelijk. (ANP)

3.000 militairen willen insigne

Den Haag, 7 juli. Ruim drieduizend Nederlandse militairen hebben een gevechtsinsigne aangevraagd, omdat ze menen dat ze tijdens een operatie in levensgevaar zijn geweest door vijandelijke beschietingen. Defensie beoordeelt elk geval en zal in september de eerste onderscheidingen uit deze groep opspelden, zo bevestigde een woordvoerder vandaag. Militairen die sinds juni 2001 hebben deelgenomen aan een operatie waarbij sprake was van „vijandelijk optreden met direct vuur of vergelijkbare gevechtsomstandigheden” komen voor het insigne in aanmerking. (ANP)

Rijk wil geld terug bij project Z-Afrika

Den Haag, 7 juli. Het is onduidelijk of ongeveer 700.000 euro aan Nederlandse subsidie wel goed is besteed aan de Zuid-Afrikaanse Open Leerschool Educatie Trust (Olset). Deze probeert een bijdrage te leveren aan het wegwerken van de taalachterstand op vooral plattelandsscholen. Vorig jaar werden onrechtmatigheden ontdekt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de steun aan Olset stopgezet en wil het geld terugvorderen, zo bevestigde het ministerie gisteren. (ANP)

Clabbers hoofd Veiligheid bij Rijk

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 7 juli. Ruth Clabbers (36) is benoemd tot directeur Nationale Veiligheid (NV) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze werkt sinds 2003 bij het ministerie en is nu nog plaatsvervangend directeur Politie en Veiligheidsregio’s.