Hoeft er niet gewerkt?

Sinds 11 juni is er een voetbaltoernooi aan de gang in Zuid-Afrika waarin ook Nederland is vertegenwoordigd. Vanaf die tijd is er geen verstandig woord meer te horen en te zien op radio en tv. Er wordt urenlang gezeverd over voetbal, ertussendoor over tennis en nu ook fietsen. Miljoenen Nederlanders hebben de voetbalwedstrijden in werktijd gevolgd. Hoeft er dan niet meer gewerkt te worden? Hoezo crisis, hoezo recessie, hoezo grote problemen waar de wereld voor staat ?

Geef het volk brood en spelen en ze zijn afgeleid van de werkelijke problemen. Dit is nog steeds een bruikbare strategie voor bestuurders. Moeten we als mondige burgers dit maar toestaan? De prioriteiten moeten anders worden gelegd en benoemd. Laten we ons druk maken over de naaste toekomst met tekorten aan water, energie en voedsel. Over overbevolking en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Over ongebreideld consumentisme en conflicten om grondstoffen. Enzovoort. Laat die voetballers maar spelen, maar herken en erken de werkelijke problemen van deze tijd en besteed daar aandacht en energie aan. De media hebben daar een belangrijke rol in en verantwoordelijkheid voor. Neem die dan ook.

J. Theunissen

Dalen