Genocideklacht tegen Karremans

Tegen Thom Karremans, commandant tijdens de val van moslimenclave Srebrenica in 1995, is door nabestaanden gisteren aangifte gedaan van genocide en oorlogsmisdaden. Door het Joegoslavië-tribunaal is het begrip aansprakelijkheid verruimd. De zaak maakt nu meer kans.

pagina 8 en 9