Eh, doe vooral geen moeite...

Eén ding weet de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) nu zeker over het onderzoek naar wanbeleid dat de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof maandag heeft afgekondigd bij beurshandelshuis Van der Moolen: dat zal tot het bittere einde worden afgemaakt.

De VEB kan in de tussentijd (zo’n onderzoek kan makkelijk een jaar of langer duren) een schikking treffen die gunstig is voor gedupeerde beleggers, maar de rechter zal doorzetten. Pech gehad, dan had je er maar niet aan moeten beginnen. Dat is de les die de VEB moet trekken uit een andere uitspraak deze week van de Ondernemingskamer: de afwijzing van haar verzoek om het onderzoek naar wanbeleid bij KPNQwest te staken.

De belangenbehartiger van de particuliere beleggers had overeenstemming over een schikking bereikt met het bedrijf en zijn voormalige bestuurders en commissarissen. Voorwaarde was wel beëindiging van de enquêteprocedure die de VEB had aangespannen na het faillissement van de kabelaar acht jaar geleden. Voor de VEB geen probleem: doel bereikt, stoppen ermee. De waarheidsvinding wordt graag opgeofferd voor een goede schikking voor de leden, zei VEB-directeur Jan Maarten Slagter al eerder, waarmee de voormalig journalist zijn achterban duidelijk maakt waar hij nu voor staat.

Maar ook al span je zo’n zaak aan, daarmee ben je er niet de baas over. Dat is de rechter, wil de nieuwe president van de Ondernemingskamer, Peter Ingelse, duidelijk maken. Hij wijst in de uitspraak op het maatschappelijk belang dat het aangevangen onderzoek wordt afgerond en de resultaten publiek bekend worden. De VEB geeft niet op en gaat in cassatie. Zij ziet aantasting van een machtsmiddel dat ze vaak heeft ingezet. Een schikking treffen is voor beleggers beter dan jaren durende schadeprocedures moeten voeren nadat de Ondernemingskamer wanbeleid heeft vastgesteld.

Ingelse geeft een duidelijk signaal aan iedereen die overweegt een wanbeleidprocedure aan te spannen. Hedgefondsen die bij Nederlandse bedrijven actief zijn hebben het middel ook ontdekt om bedrijven verder onder druk te zetten als ze hun zin niet krijgen. Ook zij weten nu dat ze nog voor jaren vastzitten aan een procedure, ook al hebben ze hun doel al lang bereikt.

Daarmee kan Ingelse wel eens een effectief middel hebben gevonden tegen een overmatig beroep op enquêteprocedures. Minister van Justitie Hirsch Ballin deed eind vorig jaar al een voorstel om de drempel iets hoger te leggen voor aandeelhouders om misbruik en overbelasting van de Ondernemingskamer te voorkomen. Ingelse laat zien goed voor zichzelf te kunnen opkomen.

Daan van Lent