Eerste Kamer: uitstel invoeren van EPD

De Eerste Kamer heeft demissionair minister Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren opgedragen de ontwikkeling van het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) stil te leggen. Daarmee heeft de senaat de bewindsman een gevoelige slag toegebracht. Klink wil dat zorgverleners in heel Nederland medische gegevens van patiënten kunnen uitwisselen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Tweede Kamer steunde vorig jaar het wetsvoorstel hiertoe.

In de Eerste Kamer stemden echter alle partijen, op het CDA na, voor een motie van de PvdA die de regering vraagt de verdere ontwikkeling van het EPD pas te hervatten als ook de senaat het wetsvoorstel heeft aangenomen. De Eerste Kamerleden zien vooralsnog het nut niet van een landelijke uitwisseling van gegevens en twijfelen of dat veilig kan. De PvdA-motie werd ingediend naar aanleiding van informatieve brieven van de minister over het elektronisch patiëntendossier.

Toen bleek dat de senaat aanstuurde op een moratorium, dreigde Klink dat hij dan „alle communicatie die op dit moment regionaal speelt, moet verbieden”. Zorgverleners sturen nu al medische gegevens digitaal naar elkaar toe, maar alleen binnen regio’s. Volgens Klink is die uitwisseling „zo lek als een mandje” en is uitwisseling via zijn landelijk schakelpunt veiliger. Als de senaat om veiligheidsredenen stopzetting van het landelijk EPD eist, moet volgens Klink ook het regionaal verkeer stoppen.

Even voor de stemming gisteren in de Eerste Kamer bracht de indiener van de motie, senator Tan, nog een stemverklaring uit. Daarin stelt zij dat als de minister zijn toezeggingen gestand doet, zorgverleners zich vrijwillig kunnen blijven aansluiten op het landelijke systeem. Het betreft toezeggingen over het louter uitwisselen van medicatiegegevens en het waarneemdossier van huisartsen, over de positie van regionale systemen en van de patiënt.

Klink zegt nu dat hij met die stemverklaring „gewoon door kan gaan” met de ontwikkeling van het EPD, ondanks de tegengestelde eis van de motie. De senaat stelt echter dat het moratorium nog altijd geldt. Tan: „De ontwikkeling van het EPD moet stilgelegd worden, wij maken alleen een uitzondering onder voorwaarden.”