Gat in Griekse begroting kleiner

De grootschalige bezuinigingen in Griekenland liggen voor op schema. Dat heeft de Griekse centrale bank gisteren bekendgemaakt. In de periode januari tot en met juni kwam de Griekse regering 11,45 miljard euro tekort, aldus de centrale bank. Eind juni vorig jaar bedroeg het gat op de begroting nog bijna 20 miljard euro.

Ook de George Papaconstantinou, de Griekse minister voor Financiën, toonde zich gisteren positief. Hij verwacht dat het land erin slaagt het begrotingstekort terug te brengen van 13,6 procent in 2009 tot 8,1 procent van het bruto binnenlands product in 2010. „Wij zullen de 8,1 procent halen en misschien wel voorbijstreven”, aldus Papaconstantinou op een persconferentie in Athene.

De minister verwacht ook dat de recessie, veroorzaakt door de bezuinigingen en lastenverhogingen, minder zwaar zal zijn dan verwacht. De voorspelling is dat de Griekse economie dit jaar met 4 procent zou krimpen. Volgens Papaconstantinou is dat extreem pessimistisch. Volgens de minister is de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,5 procent gekrompen en in het tweede kwartaal met 3 procent. „Als we die cijfers nemen en ervan uitgaan dat het in het derde kwartaal wat erger wordt als veel bezuinigingsmaatregelen in werking treden, denken wij dat de krimp lager zal uitvallen dan verwacht”, stelde hij.

Griekenland zit in een crisis nadat eind vorig jaar bekend werd dat het begrotingstekort veel hoger was dan voorgesteld. Financiële markten verloren het vertrouwen in Griekenland en vreesden dat het land betalingsverplichtingen niet zou nakomen. Kredietbeoordelaars verlaagden de kredietwaardigheid van Griekenland, waardoor het op de kapitaalmarkten steeds duurder werd voor het land om de staatsschuld (300 miljard euro) te financieren.

In mei balanceerde Griekenland op de rand van bankroet. De EU en het IMF eisten grootscheepse bezuinigingen in ruil voor een noodlening. De Griekse regering besloot de belasting fors te verhogen, ambtenarensalarissen te verlagen en pensioenen te versoberen. Ook werden een aantal bonussen van ambtenaren verlaagd.

De bezuinigingsmaatregelen resulteerden in grote sociale onrust in Griekenland. Er werd massaal gestaakt en gedemonstreerd, waarbij er drie doden vielen toen een molotovcocktail een bankfiliaal trof. Voor donderdag hebben vakbonden een algemen staking afgekondigd. Het is de zesde sinds de regering aankondigde te bezuinigen.

Minister Papaconstantinou stelde dat maatregelen het vertrouwen in Griekenland deels heeft hersteld. Het land zal dit volgende maand testen als er 4,5 miljard euro op de kapitaalmarkt opgehaald moet worden om aflopende schulden te herfinancieren.