Game over

In 2007 diende SGP’er Kees van der Staaij een motie in, waarin hij de regering verzocht eindelijk eens werk te maken van een verbod op „extreem gewelddadige games en films”. Boeken liet Kees bewust buiten beschouwing, omdat hij geen zin had zijn nachtkastje te ontruimen – maar laten we reëel blijven: zodra de Bijbel op de Xbox en de PSP uitkomt, heeft Kees een probleem.

Een week geleden kwam het antwoord van minister Hirsch Ballin. Je verwacht iets in de trant van: laat dat maar aan het nieuwe kabinet over, want wij zijn demissionair en het CDA is gehalveerd – dus „bescheidenheid is geboden”, zoals Maxime Verhagen dat al weken zegt. Maar nee hoor: na een vier pagina’s lang christen-democratisch appèl op de goede zeden en het algemeen belang, concludeert de minister dat een verbod „mogelijk” en „wenselijk” is.

Haast is dus geboden, wil ik mijn kaskraker Hirsch Ballingschap – Verdrijf de minister uit Liberty City nog op de markt krijgen. Het betreft een klassieke role playing game, gecombineerd met een first person shooter: je speelt een minister van Justitie die op alles wat hem onwelgevallig is een verbod afvuurt. De bedoeling is dat je dusdanig veel mensen tegen je in het harnas jaagt dat een volksopstand onvermijdelijk wordt. Het scoreverloop is als volgt: een boze collega-politicus levert 1 punt op; een verontwaardigde Telegraaf-kop met jouw naam in chocoladeletters 2 punten; een motie van wantrouwen is goed voor 5. Je kunt ook bonusonvrede verdienen, door bijvoorbeeld een referendum te organiseren en de uitslag te negeren (10 punten). Krijg je van meer dan 40.000 ontevreden burgers een petitie aangeboden, dan win je een extra ambtstermijn.

Level 1 begint eenvoudig: een Kamerlid wil een film over de islam maken en jij moet dat proberen te verbieden met een beroep op godslastering. Level 2 kent een tijdslimiet: een jongerenomroep gaat een nier verloten op televisie, dus jij moet nog vóór de uitzending dreigen met juridische stappen. Blijkt de show achteraf nep, volhard dan in je vooroordeel – dat levert een bonuslevel op.

De bonuslevel is bizar: je probeert je eigen game te verbieden wegens de „angstaanjagende plot” en het „extreme realisme”.

Game over.

Rob Wijnberg