Drukt Klink rammelend EPD door?

Vandaag stemt de Eerste Kamer over het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De wettelijke regeling is voorlopig niet aanvaardbaar voor de Senaat, maar het ziet er naar uit dat minister Klink de ontwikkeling van het systeem toch wil doorzetten.

Na overleg in de Kamer maandagmiddag werd een gewijzigde motie-Tan ingediend waarin de minister wordt gevraagd het uitvoeringsorgaan voor automatisering in de zorg (Nictiz) ertoe te bewegen deze bolderkar die de berg afdendert tot stilstand te brengen.

Lees maar hoe deze motie, die door een meerderheid gesteund lijkt, een bocht maakt om de minister niet te laten ontsnappen:

van oordeel, dat in het licht van de geschetste onzekere wettelijke status onomkeerbare beslissingen ter zake van het EPD en het LSP nu onverantwoord zijn,
verzoekt de regering te voorkomen dat onomkeerbare stappen worden gezet inzake het EPD die de Eerste Kamer voor voldongen feiten plaatsen en om in dat kader Nictiz dringend in overweging te geven nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en verdere implementatie van het LSP op te schorten tot de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het EPD wetsvoorstel, enz.

Probeert de minister zich nu te verschuilen achter de zelfstandigheid van dit orgaan met een publieke taak? De vloek van de privatisering van de Nederlandse politiek van de laatste vijftien jaar: eerst een overheidstaak definiëren, daarna afstoten en vervolgens zeggen dat je er niet over gaat als er vraagtekens zijn over opzet en uitvoering.

Privaatrechtelijke spookrijder gesignaleerd op de openbare weg.

Update. De motie-Tan is met ruime steun aangenomen. Maar Klink zwom niettemin door de mazen. Medische beroepsbeoefenaars mogen zich blijven aansluiten bij het landelijk schakelpunt tussen regionale patiëntendossiers dat het EPD in werkelijkheid is.

Webwereld bericht dat het ministerie van VWS tevreden is over de uitkomst van het debat. ,,Dit is eigenlijk ondersteuning van het beleid en geheel in lijn met wat Klink wil,” aldus de woordvoerder. Het ministerie benadrukt dat het gebruik van het EPD vooralsnog vrijwillig is. “Patiënten kunnen in- en uitstromen wanneer ze maar willen.”