Boeren krijgen bijna de helft meer voor melk dan vorig jaar

Nederlandse melkveehouders krijgen dit jaar aanzienlijk hogere prijzen voor hun melk dan in 2009. Boeren ontvangen nu gemiddeld 32 cent per kilo voor melk, tegen 22 cent in juli 2009. Dit blijkt uit het jaarlijkse melkprijzenonderzoek van landbouworganisatie LTO Nederland.

De prijsstijging is „heel erg welkom”, zegt Siem-Jan Schenk, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. Vorig jaar was de melkprijs wel heel slecht, zegt Schenk die zelf ook een melkveebedrijf heeft. „Toen hebben veel melkveehouders het financieel moeilijk gehad. Een gemiddeld bedrijf produceert jaarlijks 600.000 liter melk. Een dubbeltje minder voor een liter melk scheelt dus 60.0000 euro.”

De economische crisis speelde een hoofdrol in de forse daling van de melkprijzen anderhalf jaar geleden. Europa exporteert 7 procent van de melk, Nederland 20 procent, legt Schenk uit. „Als dat stokt, neemt de druk op de interne markt natuurlijk toe, met dalende prijzen als gevolg.”

De prijs wordt nu weer beter omdat het aanbod van melk op de wereldmarkt is verminderd en de vraag uit landen als China langzaam weer op gang komt. Er is sprake van herstel, maar de melkprijs is „nog altijd niet heel erg goed”, aldus Schenk. „We zitten nu op het niveau van het gemiddelde over de laatste tien jaar.”

Hoewel Schenk voorstander is van de liberalisering van de melkmarkt, waarbij boeren geen vaste prijs meer krijgen en de melkquota per 2015 worden afgeschaft, vindt hij wel dat Europa moet ingrijpen om al te grote prijsfluctuaties te voorkomen. „Schommelingen van 40 tot 20 cent per kilo melk zijn voor melkveehouders heel moeilijk te managen. Vorig jaar hadden sommigen de bank nodig om overeind te blijven.”

Volgens Schenk kan Europa de ergste pieken en dalen dempen door voorraden op te kopen. Op het dieptepunt van de melkprijs vorig jaar, haalde de Europese Commissie 300.000 ton melkpoeder en 100.000 ton boter uit de markt. De boter is intussen weer verkocht, tegen een hogere prijs dan waarvoor die was aangekocht, en ook de melkpoeder zal „ongetwijfeld” winst opleveren. Het heeft goed gewerkt, zegt Schenk, „En het kost Europa niets.”