nrc.nl/ recht-en-bestuur

Lidstaten van de Raad van Europa zijn niet verplicht om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht wettelijk mogelijk te maken.