Gelderland zoekt schikking met financiers Vitesse

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland proberen tot een schikking te komen met de Vrienden van Vitesse over compensatie van de schade die is geleden doordat de provincie in 2001 een toezegging van GS niet is nagekomen.

GS hadden een huurverlaging van stadion Gelredome in het vooruitzicht gesteld om de noodlijdende voetbalclub Vitesse te redden. Voetbalbond KNVB dreigde geen licentie betaald voetbal te verlenen als de club niet voor 1 juli 2001 de financiën op orde had. Maar Provinciale Staten (PS) gingen niet akkoord.

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat Gelderland alsnog over de brug moet komen. GS hebben voor de goedkeuring door Provinciale Staten tegenover de financierende Vrienden van Vitesse geen voorbehoud gemaakt, aldus de Hoge Raad. „Gedeputeerden hebben Vitesse en haar financiers op het verkeerde been gezet en tegenover hen onrechtmatig gehandeld.”

Diverse statenleden wezen de gedeputeerden gisteren in een debat op de schending van het budgetrecht van Provinciale Staten. „Maar dat is nooit onze bedoeling geweest”, verweerde CDA-gedeputeerde Theo Peters zich, in 2001 ook al in die functie.

Daarnaast vroegen statenleden zich af wat het arrest van de Hoge Raad betekent voor het openbaar bestuur. Er worden wel vaker afspraken gemaakt, die nog moeten worden bekrachtigd.

Hoeveel de provincie moet betalen, is onduidelijk. Gesuggereerd is dat het om tientallen miljoenen euro’s gaat. De huurverlaging van acht naar twee miljoen euro was onderdeel van een reddingsplan. Geldschieters leenden de club na die belofte grote bedragen. Toen huurverlaging uitbleef, gingen ze voor miljoenen euro’s het schip in. Vitesse bestaat overigens nog.

De rechtbank in Arnhem wees in 2006 de vordering van de financiers nog af. In hoger beroep werd de provincie wel aansprakelijk gehouden.

Ondanks de kritische woorden aan het adres van Gedeputeerde Staten, doorstond het dagelijks bestuur van Gelderland het debat zonder kleerscheuren. Een motie van wantrouwen kreeg alleen de steun van de indiener, de éénmansfractie Groep van Bergen.