'Verkoop bureau Gelderse politie onprofessioneel'

De korpsleiding en de korpsbeheerder van de politie in Gelderland-Midden hebben „onprofessioneel” gehandeld bij de verkoop van een Arnhems politiebureau in 1998.

Dat stelt een commissie onder leiding van Ad Havermans, oud-burgemeester van Den Haag. Er zijn echter „geen concrete signalen” dat de integriteit van de toenmalige leiding en korpsbeheerder in het geding is geweest.

Geruchten daarover waren er wel. Het bureau werd met twee miljoen gulden verlies verkocht aan de Rozendaalse Vastgoed Groep (RVG). Die verkocht het snel met drie miljoen gulden winst door. Daarop ontstond de gedachte dat de politie het bedrijf had willen bevoordelen. Na de verkoop ging de politie het pand huren.

De verslaglegging van de onderhandelingen over de verkoop noemt Havermans „ontoereikend”. De korpsleiding en de korpsbeheerder hadden „onvoldoende inzicht in de financiële consequenties”. Dit leidde volgens Havermans tot een ondoelmatige besteding van publiek geld.

Het rapport van de commissie-Havermans is al het vierde rapport over het politiekorps van Gelderland-Midden. Eerder deden commissies onder leiding van Tina Tragter en Clemens Cornielje onderzoek naar vermeende vriendjespolitiek. Op het onderzoek van de commissie-Cornielje kwam veel kritiek, ook van de Politiebond die zelf onderzoek deed. Cornielje zou te weinig hebben doorgevraagd. Ook bleek een kritischer concept van het eindrapport te bestaan.

Impliciet uit Havermans nu ook kritiek op het rapport-Cornielje. Havermans schrijft dat zijn commissie „aanvullende feiten heeft onderzocht en concludeert dat deze feiten noodzakelijk zijn om conclusies ten aanzien van het vastgoed te kunnen trekken”.

Havermans schrijft verder dat in het korps ook nu nog de „cultuur en leiderschapsstijl” niet overeen komen met de gewenste situatie.

Lees het rapport via nrc.nl/binnenland