Invoering eigen bijdrage ggz is discriminerend

Dat er in crisistijd bespaard wordt in de zorgsector is onvermijdelijk. Maar het voorstel van demissionair minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) om een eigen bijdrage voor de tweedelijns psychiatrische zorg in te voeren, biedt geen oplossing voor het tekort (NRC Handelsblad, 22 juni).

Recent onderzoek toont aan dat eigen bijdragen nauwelijks effect sorteren op de kostenbeheersing. Maar bovenal is de invoering van een eigen bijdrage voor de ggz discriminerend en stigmatiserend voor psychiatrische patiënten. Zeker omdat het voor de tweedelijns somatische zorg niet wordt ingevoerd. Hiermee wekt minister Klink de suggestie dat het inschakelen van hulp in de ggz een eigen keuze en geen noodzaak betreft. Wij vragen om gelijke monniken, gelijke kappen: een zorgbrede eigen bijdrage of geen eigen bijdrage.

Als Klink serieus naar besparingen op zoek is, zou hij moeten kijken naar structurele veranderingen. Ontschotten van het bekostigingsstelsel voor de ggz en het afschaffen van dure indicatiesystemen, leveren op den duur meer op dan welke eigen bijdrage van de patiënt of welk verhoogd eigen risico dan ook. Niet minder geld voor de zorg, maar méér zorg voor hetzelfde geld is het alternatief. Dit gaat niet ten koste van kwetsbare patiënten en levert uiteindelijk de grootste bezuinigingswinst op.

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)