Licht, lucht en oosterse magie

De vraag Een tijd geleden werden wij gewaarschuwd voor aardstralen die zouden lopen onder een te koop staand huis. Ongelukken, ziekten, er klopte iets niet. Nu hoorden we dat een gezond huis te herkennen zou zijn aan principes van Feng Shui. Huizendokter, wat moeten we daarvan denken?

Het antwoord Meer mensen dan je op het eerste gezicht denkt, zoeken naar de diepere lagen van het leven. En dus ook van hun huidig of toekomstig huis. Aardstralen kennen we al heel lang. Feng Shui verscheen in de Nederlandse vocabulaire eigenlijk pas kort geleden voor een groter publiek, dat zoekt naar invloeden van de leefomgeving op het welzijn.

Zelf maakte ik kennis met een indringende uitvoering van deze leer, toen ik eens op bezoek was bij vrienden in Gurgaon, een voorstad van New Delhi. Zij hadden daar een nieuwbouwhuis betrokken, in een Hollands-aandoende rij, met voor een tuintje en achter een kleine patio. Een jaar later, weer daar, was het identieke buurhuis afgebroken. Er stond iets totaal anders in de steigers. Wat nu? De bewoners hadden advies gekregen van een Feng Shui-consulent. Die wees hun erop dat ramen en deuren op de verkeerde plaats zaten. Hun bed kon niet met het voeteneinde naar het oosten, en zo was er nog meer fout. Alleen afbraak en nieuwbouw kon redden.

In Nederland bieden de principes van Feng Shui soms ook houvast aan mensen die beslissingen moeten nemen, en zich omringd voelen door onzekerheid. Wanneer een huis in de verkoop staat, zo luidt dan het advies, pas dan Feng Shui-principes toe, en het zal sneller verkocht zijn.

Is het waar? Ik denk dat er sprake is van een optelsom van bouwkundig gezond verstand, serieus nemen van de consument en een vleugje oosterse magie.

Wie een huis goed wil verkopen, ruimt op en maakt kamers overzichtelijk. Geïnteresseerden krijgen zo een gunstige indruk. Een vleugje Feng Shui zou kunnen zijn: de geest van de vertrekkers is al het raam uitgevlogen. Feng Shui zegt bijvoorbeeld dat bepaalde bouwwijze en inrichting van panden leidt tot andere beleving van de ruimtes. Er is een hele serie voorschriften die soms ver gaan. Van het kiezen van een bouwlocatie, tot de daarna toe te passen architectuur en bouwtechniek. Over de indeling, het interieur en aanbevolen kleurencombinaties.

Een voorbeeld van de gebruikte taal: er moeten zoveel mogelijk positieve kosmische energiestromen (chi) door een gebouw kunnen stromen. In de praktijk betekent dit vooral dat frisse lucht en water overal zoveel mogelijk kunnen doordringen. ‘Licht en lucht’ is voor ons een bekend recept, want het staat al in de studieboeken van de huishoudschool en van de bouwkundeopleidingen anno jaren dertig van de vorige eeuw.

Vragen? Mail huizendokter@nrc.nl