Commissie: 80 pct regels uit Brussel

Ruim 80 procent van de wetten en regels in Nederland, Duitsland en België komt inmiddels uit Brussel of is op initiatief van Brussel gemaakt. Dat is het gevolg van de toenemende internationalisering van de handel (globalisering). Maar de helft van de maatregelen wordt door bedrijven als belemmering ervaren en moet worden teruggedrongen.

Dat zegt Edmund Stoiber, de Duitse voorzitter van een Europese werkgroep om de administratieve lasten te verminderen, die gisteren in Den Haag was om deel te nemen aan een bijeenkomst over de aanpak van de regeldruk. Het seminar was georganiseerd door Actal, de Nederlandse toezichthouder op het terugdringen van de regels.

Stoiber, voormalig minister-president van Beieren, adviseert de Europese Commissie in Brussel over hoe de hoeveelheid belastende regels kan worden verminderd. De werkgroep heeft de Commissie intussen meer dan 260 aanbevelingen gedaan, die de 23 miljoen bedrijven in Europa een lastenverlichting van 41 miljard euro kunnen opleveren.

„De Belastingdienst wil bijvoorbeeld dat ondernemingen de bedrijfsvoering op papier verantwoorden. Als dat elektronisch zou gebeuren, bespaart dat bedrijven alleen al 18 miljard euro”, becijfert Stoiber. Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft Stoiber in april laten weten dat hij de aanpak van de bureaucratie naar aanleiding van het advies van de werkroep zelf ter hand gaat nemen. De voorgestelde besparingen moeten in twee jaar kunnen worden bereikt, zegt Stoiber.

Steven van Eijck, voorzitter van Actal, pleit voor een maatschappelijke toets. Bij elke nieuwe regel of wet die de overheid bedenkt moet eerst een kritisch toets worden gehouden: wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze wet en is deze maatregel wel nodig? Dat moet in het regeerakkoord van een nieuw kabinet worden opgenomen, zei Actal-voorzitter Van Eijck gisteren.

Te veel maatregelen schieten hun doel voorbij en bereiken volgens Van Eijck niet eens de mensen voor wie ze bestemd zijn. „Een jongere met een handicap moet langs zeven loketten voordat hij aan het werk mag. En allerlei allochtonen voor wie bepaalde voorzieningen getroffen worden, weten niet hoe ze er gebruik van moeten maken. Zo ingewikkeld is het. Bereiken we met deze maatregel ons doel – dat moeten politici zich bij ieder voorstel afvragen.”