Prognose CPB voor groei valt lager uit

De Nederlandse economie ontwikkelt zich iets slechter dan verwacht, maar de groei van het aantal werklozen valt mee. Het begrotingstekort slinkt volgend jaar bij ongewijzigd beleid van 6,3 naar 4,7 procent, zo voorspelde vanochtend het Centraal Planbureau (CPB).

De raming werd eerder deze week al meegedeeld aan de fractievoorzitters van VVD, PvdA, Groenlinks en D66. Volgens de betrokken politici bevestigen de jongste prognoses het beeld van sterk verslechterende overheidsfinanciën die om hervormingen vragen en een snelle kabinetsformatie vereisen.

Het Centraal Planbureau waarschuwt er wel voor dat de onzekerheid rond de raming „groter dan gebruikelijk” is. De financiële markten eisen in Europa geloofwaardige hervormingsmaatregelen. Maar die zullen zal volgens het CPB nadelige gevolgen hebben voor de wereldhandel en de Nederlandse economie.

Zonder geloofwaardige bezuinigingsmaatregelen vreest het CPB instabiliteit in de eurozone, waardoor Europese banken mogelijk opnieuw in problemen kunnen komen. In de ramingen is evenmin rekening gehouden met de maatregelen die een toekomstig kabinet in Nederland gaat nemen.

Dit jaar zal het nationaal inkomen naar verwachting met 1,25 procent stijgen en volgende jaar met 1,75 procent. Eerder rekende het CPB nog op 2 procent groei in 2011. Het aantal werklozen groeit dit jaar van 379.000 naar 445.000 en volgend jaar naar 465.000. Eerder rekende het CPB op een half miljoen werklozen, zowel in 2010 als in 2011.