Plannen van Aegon symptoom van verzekeringssector op drift

De Europese verzekeringsconcerns houden de fusie- en overnamespecialisten aan het werk. Aegon, de Nederlandse verzekeraar, is van plan een deel van zijn Amerikaanse activiteiten af te stoten, maar zegt een verkoop van zijn Britse activiteiten te hebben afgeblazen. Dit volgt op de bevestiging dat het Franse Axa in onderhandeling is om zijn Britse dochteronderneming van de hand te doen, en de suggestie van de Britse verzekeraar Prudential dat zijn thuismarkt geen kernactiviteit meer zou zijn geweest als de voorgenomen overname van de Aziatische dochter van AIG was doorgegaan. De Europese verzekeraars heroverwegen hun betrokkenheid bij markten waar zij geen werkelijk voordeel genieten. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten.

De sector staat voor diverse uitdagingen. De nieuwe zogeheten Solvency II-richtlijn van de eurozone betekent dat er meer kapitaal in reserve moet worden gehouden. Het wantrouwen tegen levensverzekeringen blijft voortbestaan, met name in Groot-Brittannië. Nieuwe activiteiten zijn zeldzaam. Wat er nu nog is, neigt ertoe te worden opgeslorpt door de grootste spelers.

De hoop dat nieuwe subsectoren van de markt voor groei zouden zorgen is ijdel gebleken. Vijf jaar geleden werd verwacht dat collectieve regelingen een impuls zouden krijgen, omdat grote bedrijven graag van hun pensioenverplichtingen afwilden. Daardoor werd veel nieuw kapitaal naar de markt gelokt. Maar de concurrentie heeft de rendementen snel geminimaliseerd. Aegon heeft nu besloten de collectieve regelingen te laten voor wat ze zijn.

Er is ook sprake van een crisisgerelateerde saneringsoperatie. De 1,3 miljard euro, die Aegon kan ontvangen voor zijn Amerikaanse dochteronderneming, kan helpen om de staatssteun terug te betalen. Ook ING en Royal Bank of Scotland zullen waarschijnlijk belangen moeten verkopen als ‘boetedoening’ voor het ontvangen van staatssteun.

Kleinere spelers en quasi-conglomeraten als Aegon, die zich met verschillende onderontwikkelde activiteiten bezighouden, moeten zich richten op nichemarkten waarop ze een echt voordeel hebben, of belangen verkopen en bezuinigen. Axa zou al zijn Britse activiteiten, op het vermogensbeheer na, kunnen afstoten aan het in Engeland genoteerde consolidatievehikel Resolution. Aegon lijkt te hebben geconcludeerd geen goede prijs te kunnen krijgen voor zijn Britse dochter, die een intrinsieke waarde heeft van 2,6 miljard euro, en probeert in plaats daarvan de kosten met 25 procent terug te dringen.

Dat bezittingen soepeler worden verkocht, is goed nieuws voor de gespecialiseerde consolidatievehikels. Aegon mag dan zijn teruggeschrokken voor een regelrechte uitverkoop van zijn Britse activiteiten, andere Europese verzekeraars zullen waarschijnlijk tot de slotsom komen dat fusies en overnames beter zijn dan zelfhulp. De keuze zal daardoor groter worden – ook al neemt de kwaliteit van de aangeboden brokstukken niet toe.