Standard Chartered nu pas in China

Standard Chartered heeft zich tijdens de vorige golf buitenlandse overnames van belangen in Chinese banken afzijdig gehouden. Nu zou de zich op de opkomende markten richtende bank naar verluidt toch van plan zijn een minderheidsbelang te nemen in de potentiële beursgang van 20 miljard dollar van China’s Agriculture Bank (AgBank). Dit lijkt niet bepaald de beste manier om kapitaal in te zetten. Om het voordeel van de twijfel te krijgen, moet Standard Chartered zich onthouden van vage praatjes over ‘strategische waarde’ en uitleggen hoe de aankoop van AgBank-aandelen aandeelhouderswaarde oplevert.

Het voornemen van Standard Chartered heeft niet veel weg van de eerste generatie investeringen in Chinese banken, zoals de aankoop door Goldman Sachs van een belang in ICBC, het partnerschap van HSBC met Bank of Communications, en de belegging van Bank of America in Construction Bank of China. Destijds waren de Chinese banken kleiner en de belangen groter, waardoor het politiek gezien riskant was om ze later weer van de hand te doen. Nu is het omgekeerde waar. De inleg van Standard Chartered zal waarschijnlijk minder dan 500 miljoen dollar bedragen, een magere 0,3 procent van de veronderstelde waarde van AgBank.

Er zijn aan beide kanten ook lessen geleerd. Chinese kredietverleners hebben ooit grote belangen aan buitenlandse banken verkocht, in de hoop iets te weten te kunnen komen over risicobeheer en andere bankvaardigheden. Sommigen zijn teleurgesteld over wat ze hebben teruggekregen. De activiteiten van AgBank en Standard Chartered overlappen elkaar tenminste een beetje. Standard Chartered is een expert in handelsfinanciering, met goede contacten met de producenten van ‘soft commodities’ (koffie, suiker, sojabonen, enz.) in Azië en Afrika. AgBank zou deuren voor Standard Chartered kunnen openen bij het verstrekken van kredieten voor Chinese projecten in het buitenland.

Toch moet Standard Chartered aan de aandeelhouders uitleggen hoe ze dit in winsten voor de aandeelhoudersom wil zetten. Het antwoord zou het aantrekken van meer klanten in China kunnen zijn, of het verkopen van méér handelsfinanciering.

Standard Chartered kan waarschijnlijk niet vertrouwen op de aantrekkelijke kapitaalwinsten die zijn voorgangers hebben geboekt. Goldman Sachs en HSBC hebben allebei hun geld dubbel en dwars terugverdiend. Maar het is moeilijk optimistisch te zijn over toekomstige beleggingen in Chinese banken - vooral omdat de risico’s die samenhingen met hun grootschalige kredietverlening door de crisis zijn toegenomen.

Wei Gu